Fashion group Блог

office manager blog

Fashion Group

ОГЛАС ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА – МЕНАЏЕР НА КАНЦЕЛАРИЈА

OFFICE MANAGER

Задачи и одговорности:

 • Организирање и закажување на состаноци и патувања
 • Набавка на административни и секаков вид на материјали за административно работење
 • Управување со пошта (писма, дописи, мејлови, DHL, УПС и сл.)
 • Контрола на канцелариски буџет
 • Пишување и управување со секаков вид на дописи, извештаи, преводи, потсетници и сл.
 • Координација со менаџментот
 • Управување со комплексни комуникациски процеси по телефон, пошта, мејл (незадоволни клиенти, информации за оние кои работат во компанијата, поплаки, забелешки и др.)
 • Кореспонденција со амбасади, партнери, добавувачи на секаков вид на услуги
 • Организирање, одржување и поправки во канцеларија
 • Супервизија и имплементација на системот на работа во канцеларијата
 • Собирање и управување со секаков вид на документација за потребите на канцеларијата и вработените

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование
 • Познавање на англиски јазик (високо ниво – деловна комуникација)
 • Одлично познавање на MS Office апликациите – Word и Excel
 • Одлично познавање на факс, копир и телефонска централа
 • Најмалку две (2) години работно искуство на иста или слична позиција

Испратете го Вашето CV на hr@fashiongroup.com.mk

Да бидеме поврзани